Vad stämmer angående direktseende och periferiseende?

    Vi använder oss enbart av direktseendet i dagsljus.
    Vi upptäcker med direktseendet och kontrollerar med periferiseendet.
    Periferiseendet är den skarpa delen av synfältet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Direktseendet är den del av synfältet som vi ser med full skärpa och motsvarar cirka 1-2 % av vårt seende. Resterande del av synfältet kallas för periferiseende och är den del som vi ser mindre tydligt. I trafiken upptäcker vi väldigt ofta saker och ting med periferiseendet och kontrollerar sedan med direktseendet.