Varför ska du inte köra med dimbakljuset påslaget i onödan?

    Lampan kan överhettas.
    ?
    Batteriet kan laddas ur.
    Det kan blända framförvarande fordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör inte köra med dimbakljusen tända i onödan eftersom risken finns att du kan blända bakomvarande förare. Dimbakljusen ska bara användas i dåliga siktförhållanden som dimma, snöfall eller kraftigt regn så att bakomvarande trafik kan se dig. När bakomvarande trafik har upptäckt dig och ser dig ska du stänga av dimbakljusen just för att det kan upplevas väldigt bländande.