Vad innebär det när polisen gör detta tecken då du närmar dig en korsning?

    Att jag måste köra in till vägkanten och stanna.
    Att jag endast får svänga vänster i korsningen.
    ?
    Att jag ska stanna medan mötande trafik får köra vidare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.