Vad bör du göra när du passerar en situation där en personbil har kört av vägen och håller på att bärgas?

    Använda varningsblinker och stanna.
    Alltid stanna till och invänta att någon vägtransportledare vinkar fram mig.
    ?
    Använda ljud och ljus för att varna mötande trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid en situation där en bil bärgas bort eller där vägarbetare finns på vägen, bör du ta hänsyn till de som befinner sig på vägen och köra förbi med anpassad hastighet för situationen.