Bör du märka ut lasten på takräcket om lasten skjuter ut 50 cm bakom bilen i dagsljus?

    Ja, jag måste alltid märka ut last som skjuter ut.
    ?
    Nej, jag behöver inte märka lasten om den inte skjuter ut mer än 1 meter.
    Nej, jag behöver inte märka ut lasten när jag kör i dagsljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

All last som är svår att upptäcka för övriga trafikanter ska markeras. Tänk även på att all last som skjuter ut framför bilen eller mer än 1 meter bakom bilen MÅSTE märkas ut.