Var går gränsen för grovt rattfylleri?

  2,0 promille.
  0,2 promille.
  ?
  0,6 promille.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rattfylleri

 • Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille alkohol i blodet.
 • Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader.
 • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt kan du dömas till rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 0,2 promille.

Grovt rattfylleri

 • Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille alkohol i blodet.
 • Straffet för grovt rattfylleri kan ge fängelse i högst två år.
 • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt eller orsakar en olycka kan du dömas till grovt rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 1,0 promille.