I vilken av situationerna är det störst risk att du drabbas av fartblindhet?

    A. När jag ökar farten på påfartssträckan till motorvägen.
    C. När jag får möte med bilarna på den smala vägen.
    ?
    D. När jag kör en kort sträcka på en landsväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Risken för att drabbas av fartblindhet är störst då du lämnar motorvägen eftersom du under en längre tid kört med hög hastighet på motorvägen.

Fartblindhet innebär en försämring i förmågan att bedöma din hastighet. Det kan leda till att du kör fortare än du tror att du gör. Ett tips är att kolla på hastighetsmätaren för att få en verklig uppfattning av din hastighet.