Vilken av bilderna visar att endast parkeringsljuset är påslaget?

    Bild D.
    Bild C.
    ?
    Bild A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du parkerar eller stannar bilen vid sämre sikt så ska du använda parkeringsljuset för att uppmärksamma andra trafikanter. Detta ljus får du ha på när som helst och får kombineras med andra belysningar.