Vad är anledningen till att du ska köra på så höga växlar som möjligt istället för låga?

    Motorslitaget blir mindre.
    Katalysatorn blir effektivare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hög växel menas högt nummer (6:an = hög, 1:an = låg). De låga växlarna gör bilen starkare och resulterar därmed i att mer bränsle förbrukas.

Du ska alltid anpassa växel efter situation och hastighet men försök att köra på så hög växel som möjligt för situationen. Märker du att bilen blir slö eller börjar hacka, då ska du såklart välja en lägre växel.