Vid vilken avståndsskylt bör du köra med lägst hastighet?

    Avståndskylt A.
    ?
    Avståndskylt B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du börjar närma dig en järnvägskorsning så finns det skyltar som hjälper dig att avgöra ungefär hur långt avstånd det är kvar tills du är där. Ju färre streck skylten visar, desto närmare järnvägskorsningen befinner du dig. Märkena anger avståndet i tredjedelar.