Du tänker fortsätta köra rakt fram, vad gäller i korsningen?

    Väjningsplikten gäller endast om jag ska svänga till vänster i korsningen.
    Trafik från vänster har väjningsplikt eftersom utfartsregeln gäller.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du har väjningsplikt mot trafik från vänster då skylten väjningsplikt sitter uppsatt och innebär att du ska ge företräde åt trafik från vänster.

Du ser även på tilläggstavlan under väjningsplikten att du kör på den smala vägen, detta innebär också att du ska lämna företräde åt trafik på den tjocka vägen.