Är det bra att köra defensivt?

    ?
    Nej.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ordet defensivt betyder försvarande eller värnande. Du ska som fordonsförare värna om ditt och andras liv och säkerhet i trafiken.

Motsatsen till defensiv körning är offensiv körning. Den som kör offensivt håller ofta för hög fart, gör riskabla omkörningar, tränger sina medtrafikanter, svänger med tjutande däck, rivstartar, tvärnitar etc.