Vad är viktigast att tänka på i dessa situationer?

    Jag kör alltid i gångfart när jag passerar ett vägarbete.
    ?
    Jag är beredd på att stanna och hjälpa till om det behövs.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du närmar dig vägarbeten på vägen bör du sänka hastigheten i god tid och vara extra uppmärksam. Visa hänsyn och respekt mot alla vägarbetare kring vägen. Passera med goda marginaler om du kan och anpassa hastigheten efter hur det ser ut på platsen.