Facebook pixel

Vad är viktigast att tänka på i dessa situationer?

    Att vägarbetsfordon är bredare än vanligt.
    ?
    Att vägkanten kan vara hög eller dålig väglag som kan påverka bromssträckan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du närmar dig vägarbeten på vägen bör du sänka hastigheten i godtid, vara extra uppmärksam och tänka på att vägarbetsfordon med mera kan påverka uppsikten. Visa hänsyn mot alla vägarbetare kring vägen. Passera med försiktighet och var alltid bromsberedd.