Vad innebär vägmärket?

    Varning för korsning med spårvagn.
    ?
    Varning för järnvägskorsning med bommar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för järnvägskorsning utan bommar Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.