Hur påverkas förarens körförmåga av hög stress?

    ?
    Stress påverkar inte förarens körförmåga.
    Hög stress förbättrar förarens körförmåga.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De flesta presterar normalt bättre av måttlig stress, men utsätts du för hög stress kan avsökningen och körförmågan försämras dramatiskt. Erfarna förare har vanligtvis högre stresstålighet.