Du ska parkera din bil inom ett tättbebyggt område. Vilket alternativ är rätt?

    Jag får parkera i ett gångfartsområde även om det inte finns anordnade parkeringsplatser.
    Det är tillåtet att parkera 5 meter innan och efter en korsning.
    ?
    Det är alltid tillåtet att parkera på handikapparkering nattetid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Generellt ska parkering ske på höger sidan, men på gator med enkelriktad trafik kan det vara tillåtet att parkera på vänstra sidan av gatan på grund av att ingen mötande trafik kan vara en säkerhetsrisk om gatan är tillräckligt bred.