Facebook pixel

Du närmar dig en situation med flera risker, vilken risk är störst?

    Att bilen framför plötsligt bromsar.
    ?
    Att bussen blinkar ut och kör ut framför mig.
    Att någon går ut framför bussen som kan vara svår att upptäcka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cyklisten är den största risken i det här fallet, eftersom ni strax ska korsa varandras vägar. Var extra uppmärksam och anpassa din hastighet så du hinner stanna i god tid.