Du ska köra rakt fram i korsningen. Vad gäller?

    ?
    Jag måste vara beredd på att stanna för trafik från vänster.
    Jag måste stanna för trafik från båda hållen.
    Jag kör på huvudled och får köra vidare utan att välja för någon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du närmar dig en korsning som saknar vägmärken, vilket betyder att högerregeln gäller här. Det är dessutom dålig sikt, anpassa hastigheten så att du hinner stanna för trafik från höger.