Vad menas med stoppsträcka?

    Den sträckan från att jag börjar bromsa tills fordonet står helt stilla.
    ?
    Den sträckan från att jag upptäcker faran tills att jag börjar bromsa.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reaktionssträckan är den sträcka som det tar för dig som förare att reagera på en fara och agera, alltså från att du upptäcker faran tills att du börjar bromsa.

Bromsstäckan är den sträcka som det tar för fordonet att stå helt stilla från att du börjar bromsa.

Dessa två tillsammans är stoppsträckan, den sträcka från att du upptäcker faran tills att fordonet står helt stilla.