Vad gäller på en gata där följande vägmärke är uppsatt?

  Jag får endast köra in på gatan för att parkera.
  Jag får köra högst 30 km/h på denna gata.
  ?
  Jag får inte köra in på gatan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med motordrivet fordon får du bara köra in på en gågata för att korsa den, undantaget är om du har något av följande ärenden till adress på gågatan:

 • Varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande.
 • Transporter av gods eller boende.
 • Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande.
 • Transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer.