Hur bör du försöka hjälpa en medvetslös person vid en olycksplats?

    ?
    Jag lägger personen på rygg.
    Jag lägger en filt över personen och väntar på ambulansen.
    Jag lägger personen på mage.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste hjälpa personen att få fri andningsväg. Stabilt sidoläge syftar till att säkerställa att personen kan andas trots att hen är medvetslös.