Är det tillåtet att dubbelparkera utanför en container som finns på en gata?

    Ja.
    Ja, om det inte hindrar trafiken.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte tillåtet att parkera bredvid ett fordon eller en container som är uppställd på en gata eftersom det kan medföra risk och störning för trafiken. Detta gäller däremot inte tvåhjuliga fordon.