Med hur stor andel minskar risken att skadas svårt vid en olycka om du använder ett trepunktsbälte jämfört med om du inte använder något bälte?

    ?
    Cirka 10 % mindre risk.
    Cirka 70 % mindre risk.
    Cirka 40 % mindre risk.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Trepunktsbälten är i särklass den vanligaste bältestypen, namnet syftar på att det finns tre olika fästpunkter för bältet.