Hur stor andel av de som dödats i trafikolyckor bär inte bälte vid olyckstillfället?

    ?
    Cirka 10%.
    Cirka 90%.
    Cirka 20%.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Drygt 40 procent av de omkring 300 personbilister som varje år dödas i trafikolyckor är obältade. Bland de ungefär 130 bilister som omkommer i singelolyckor är andelen högre, två tredjedelar har inte använt bilbälte vid olyckstillfället.