Vad gäller efter du har passerat vägmärket?

    Att minsta tillåtna hastighet alltid är 50 km/h.
    Att jag måste väja för trafik från höger i näst kommande korsning.
    ?
    Att det är förbjudet att vända på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Huvudled Trafiken på de korsande vägarna har väjningsplikt mot all trafik på huvudleden. Märket ska normalt upprepas efter varje korsning.