Teoricentralen faktabanken sverige

Hur gör man om man saknar giltigt leg inför teoriprovet?

Lär dig vad som gäller om du inte har en giltig ID-handling inför ditt teoriprov på Trafikverket. Vi går igenom dina alternativ, och hur de går till.

För att få göra teoriprovet på Trafikverket så måste du legitimera dig. På deras hemsida så kan du läsa om vilka olika ID-handlingar som är godkända för att legitimera dig. I det fall att du saknar en giltig ID-handling så kan du skicka en ansökan till Trafikverket för att be om att få ett undantag från kravet att legitimera dig.

I denna ansökan så ska din identitet intygas med hjälp av någon annan. Du behöver då alltså att exempelvis en förälder eller partner bekräftar att uppgifterna om din identitet stämmer.

Du behöver dock göra detta i god tid, då ansökan ska ha kommit in till Trafikverket minst en vecka innan provtiden. Vid provtillfället så behöver du då även ha med dig den person som intygat om din identitet till Trafikverket. Detta då de behöver visa upp sitt egna ID-kort och kunna stärka sin egen identitet.