Teoricentralen faktabanken sverige

Hur påverkar buller hälsan?

Buller har en negativ påverkan på vår hälsa både kortsiktigt och långsiktigt. Vi lär dig om riskerna och varför det är viktigt att vara medveten om buller.

Många människor känner sig störda av buller och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa. En hög nivå av buller kan på kort sikt skapa koncentrationssvårigheter och även leda till huvudvärk.

Exponering för buller under en längre tid kan leda till hörselproblem, problem med psykisk ohälsa samt en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.