Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är en skolpatrull?

Skolpatrullers viktiga roll för barns säkerhet är central. Som förare, visa respekt, följ anvisningar och var redo att stanna.

När man rör sig på vägarna är det alltid viktigt att vara observant och försiktig, speciellt när det gäller säkerheten för våra barn. En vanlig syn på våra gator och i våra grannskap är skolpatruller, oftast klädda i lysande orange kappor som arbetar för att skydda barn som går till skolan genom att säkerställa att de kan korsa vägen säkert.

Skolpatruller, som för det mesta består av äldre elever, lärare eller frivilliga från lokalbefolkningen, finns för att skapa en extra säkerhetsnivå för barn som behöver korsa trafikerade gator. Det är viktigt att förstå att skolpatruller agerar som en extra länk mellan förare och fotgängare.

även om en skolpatrull inte kan tvinga dig att stanna, ska du alltid komma ihåg att visa respekt för deras roll. Du har väjningsplikt mot gångtrafikanter vid obevakade övergångsställen. Så stanna, vänta och låt skolanpatrullen bedöma och kontrollera situationen innan du fortsätter.

Kom ihåg att när du ser någon med en orange kappa vid ett övergångsställe, så är det en persons ansvar att se till att barn kan korsa vägen säkert. De ger en extra nivå av säkerhet och kommunikation. De har en direkt linje med barnen och kan omedelbart varna dem om en potentiell fara. När du sitter i din bil, har du inte den direkta kontakten och kan inte omedelbart kommunicera om ett hot upptäcks.

Naturligtvis står säkerheten alltid först när du kör, men att vara medveten om och respektera arbetet som en skolpatrull utför kan betyda skillnaden mellan en säker resa till skolan och en potentiell fara. Som förare är det upp till dig att skydda och respektera den värdefulla roll som skolpatruller spelar varje dag i våra samhällen.

Visa din uppskattning till skolpatrullerna genom att alltid följa deras anvisningar och vara beredd att stanna om det behövs. Det är inte bara ett tecken på respekt, utan hjälper också till att hålla säkerheten för våra barn i högsta prioritet. Ingen resa är så brådskande att det är värt att riskera ett barns säkerhet. Var medveten, var försiktig och visa respekt för din lokala skolpatrull.