Vad är ett bilbälte?

Vad är ett bilbälte?

Förstå vikten av bilbälten vid körning. Vi erbjuder information om olika typer av bilbälten, användning och säkerhetstips för att minimera riskerna vid olyckor.

Ett bilbälte är det främsta skyddet vid händelse av en olycka. Vid en kollision är risken stor att passagerarna och föraren flyger mot en viss riktning och kanske till och med genom bilrutorna. Det är därför av yttersta vikt att se till att alla passagerare, och förare, verkligen sitter fast och stabilt. Bilbältet ska sitta nära mot kroppen och inte på ytterkläderna. Knäpp upp jackan eller liknande så bilbältet verkligen sitter mot kroppen. Gör den inte det så sitter du inte fast ordentligt. Vilka olika typer av bilbälten finns det?

På moderna bilar finns bältesstärkare som är ett säkerhetssystem där bältet dras åt hårt när en krock uppstår.