Teoricentralen faktabanken sverige

Axeltryck

Vad innebär axeltryck? Vi förklarar innebörden av ordet axeltryck och går igenom de fordonstyper där denna benämning är både vanlig och viktig.

Axeltrycket är vikten som hjulen på en hjulaxel för över till underlaget. Det är ett uttryck som främst används för lastbilar, där det finns olika regler för axeltryck för olika bärighetsklasser.