Teoricentralen faktabanken sverige

Bensin

Vad är bensin för något? Lär dig definitionen av bensin, dess beståndsdelar och egenskaper, samt vad det används för idag.

Bensin är en blandning av flytande kolväten med 5 till 10 kolatomer som tillverkas av råolja. Den är en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska med kokpunkt mellan 30 och 190 °C för motorbensin.

Bensin är det viktigaste bränslet för förbränningsmotorer och utgör ett av de vanligaste drivmedel idag, tillsammans med diesel.