Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt

Vad innebär cirkulationssvikt? Här hittar du definitionen, samt symtom och en beskrivning för hur du hjälper en person som är drabbad av cirkulationssvikt.

Cirkulationssvikt uppstår när du hamnar i medicinsk chock har blodtrycket och blodflödet sjunkit så mycket att blodet inte längre pumpas runt som vanligt. Då får inte kroppen tillräckligt med syre och näring. Tillståndet kan bli livshotande eftersom kroppen inte längre fungerar som den brukar. Det är viktigt att du agerar snabbt och tillkallar hjälp om du tror att någon har hamnat i chock eller riskerar att hamna i chock. Den som hamnar i medicinsk chock måste så fort som möjligt åka till akutmottagningen vid närmaste sjukhus. Ring genast 112 eftersom det är bråttom. Du kan få ett eller flera av följande symtom om du hamnar i chock:

Så här hjälper du någon som är i chock: