Teoricentralen faktabanken sverige

Körfältsvägvisare

Vad är en körfältsvägvisare? Vi förklarar vad detta vägmärke innebär och i vilka varianter du kan stöta på de i trafiken.

Körfältsvägvisare är ett vägmärke som anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart, vanligtvis så anges då även avståndet till avfarten där.