Teoricentralen faktabanken sverige

Rangordning

Vad innebär rangordning? Vi förklarar definitionen för rangordning och även hur det relaterar till bilkörning genom rangordningen för anvisningar.

Rangordning är sättet som saker arrangeras på enligt exempelvis deras värde eller viktighet.

I trafiken så är en viktig rangordning i vilken ordning som du bör följa anvisningar i det fall att det finns flera anvisningar samtidigt, då gäller följande rangordning:

  1. Polismans tecken (även parkeringsvakt, tulltjänstemen, bilinspektör och vägarbetare)
  2. Trafiksignal
  3. Vägmärken och skyltar
  4. Regler