Teoricentralen faktabanken sverige

Sidkraft

Vad är sidkraft? Vi förklarar vad sidkraft är för något och hur det fungerar i praktiken för att hjälpa bilen att svänga.

Sidkraft är den fysiska kraft som skapas av däcken vid kurvtagning. Sidkraft gör så att däcken kan greppa vägen trots att den svänger.

Om det inte vore för sidkraft skulle din bil alltså köra rakt fram i kurvor. Behovet av sidkraft ökar och minskar kvadratiskt i förhållande till hastigheten på bilen.