Teoricentralen faktabanken sverige

Vägtrafikant

Vad innebär vägtrafikant? Vi förklarar vad som menas med vägtrafikant. Lär dig meningen av trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Alla som färdas, eller befinner sig, på vägen är vägtrafikanter. Det spelar ingen roll om du färdas i ett fordon eller går på vägen. Fotgängare och cyklister på vägen är exempelvis oskyddade vägtrafikanter.