Facebook pixel

Personbil med tillkopplad släpkärra

Symbolen används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Alternativa symboler