Tung lastbil

Symbolen används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Alternativa symboler

Vägmärke S1-1.svg