Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

Symbolen används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

Alternativa symboler

Vägmärke S2-1.svg