Tecken av vakt

Olika tecken av vakt.

 • Stopp

  V1. Stopp

  Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt

 • Kör fram

  V2. Kör fram

  Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

 • Kännetecken

  V3. Kännetecken

  Kännetecken ska bäras både framtill och baktill.