Facebook pixel

Nedsatt syn

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande.

Alternativa symboler