Facebook pixel

Uppställning av fordon

Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler