Teoricentralen faktabanken sverige

Får man köra med enbart parkeringsljuset tänt?

Man får generellt sett inte köra med parkeringsljuset på. Lär dig trafikregler, bilens ljussystem, och vikten av att vara synlig på vägen.

Att köra med endast parkeringsljuset tänt är en fråga som många bilförare undrar över, och svaret kan vara lite komplicerat. Generellt sett ska du inte köra med endast parkeringsljuset på. Syftet med parkeringsljuset är att göra bilen synlig när den är parkerad, inte när den är i rörelse. Parkeringsljuset är inte tillräckligt starkt för att belysa vägen framför dig eller för att göra din bil synlig för andra förare.

Enligt svenska vägtrafikregler ska bilens huvudljus alltid vara påslaget när du kör, oavsett tid på dygnet. Huvudljuset hjälper dig att se och bli sedd, vilket är viktigt för att förhindra olyckor. Bara i vissa extrema väderförhållanden där starka huvudljus kan blända andra förare eller göra det svårt för dig att se vägen, kan du överväga att stänga av huvudljuset och bara använda parkeringsljuset.

Men det är viktigt att komma ihåg att det är ditt ansvar som förare att säkerställa att din bil är synlig för andra på vägen. Om du kör med endast parkeringsljuset på och hamnar i en olycka, kan du hållas ansvarig.

Så för att sammanfatta, får man köra med enbart parkeringsljuset på? Nej, generellt sett ska du inte det. Använd istället dina huvudljus för att vara synlig och se på vägen. Parkera försiktigt och alltid tänka på säkerhet, det är alltid din främsta prioritet som förare.

Observera att denna information är allmän rådgivning och kan variera beroende på specifika trafikförhållanden eller regler i olika län. Tveka inte att kontakta ditt lokala trafikpoliskontor för att verifiera informationen. Det är mycket viktigt att alltid följa trafikbestämmelser, hålla sig uppdaterad och agera ansvarsfullt på vägarna.