Teoricentralen faktabanken sverige

Vad menas med underkylt regn?

Underkylt regn är en trafikfara då det leder till hala vägbanor, särskilt för en ovan förare så innebär det ökade risker i trafiken.

Underkylt regn bildas när temperaturen är under 0 grader Celsius. Det leder till att regnet fryser direkt när det träffar den kalla vägbanan. Det kan även uppstå när regnet bildas i varm luft men senare kyls ner i den kalla luften som ligger närmare vägen.

Detta leder till svår halka och det är av största vikt att man är försiktig om bilens termometer visar minusgrader och eventuell nederbörd ser ut som regn, istället för snö.