Teoricentralen faktabanken sverige

Får man se frågorna som man svarade fel på vid teoriprovet?

Vi besvarar frågan om man får se vilka enskilda frågor som man svarade fel på om man kuggar teoriprovet? Förbered dig inför att ta ditt körkort med vår hjälp!

Nej, du kommer inte att få se de specifika frågorna som du svarade fel på vid teoriprovet. Men, du får se vilka generella områden som du behöver öva mer på. Detta är för att det ska bli enklare för dig att få en bredare kunskap, istället för att endast lära dig svaret på enstaka frågor.