Teoricentralen faktabanken sverige

Är det enklare att få godkänt på muntligt teoriprov?

Många har nog hört myten om att det skulle vara enklare att ta teoriprovet muntligt. Vi delar med oss av vår kunskap och besvarar frågan en gång för alla.

Nej, frågorna är likadana oavsett om du tar standardprovet eller det muntliga teoriprovet. Det muntliga provet finns där främst för personer som till exempel har svårigheter med läsning. Svårighetsgraden är alltså densamma för bägge versioner av teoriprovet.

Om du vill boka ett muntligt teoriprov så gör du det på Trafikverkets hemsida.