Teoricentralen faktabanken sverige

Får taxibilar köra i ett kollektivkörfält?

Lär dig om reglerna för kollektivkörfält i Sverige. Få information om vilka fordon som får färdas på detta fält och vad trafikförordningen säger.

Det är inte tillåtet för taxibilar att färdas på ett kollektivkörfält, detta då taxibilar inte är tidtabellsbundna. Kollektivkörfält får endast trafikeras av linjetrafik, cykel och moped klass II.

”I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.” (Trafikförordningen)