Teoricentralen faktabanken sverige

Finns det testfrågor på teoriprovet?

Lär dig allt om hur provfrågorna på teoriprovet fungerar. Vi hjälper dig att förstå hur teoriprovet är uppbyggt så att du kan känna dig trygg och redo.

Ja, teoriproven består av 70 frågor, varav 5 av dessa är så kallade testfrågor. Testfrågorna används av Trafikverket för att se om de är för svåra eller för enkla. Dessa testfrågor räknas inte till din totala poäng. När testfrågorna blir korrekt besvarade tillräckligt ofta så används de som riktiga frågor på framtida teoriprov.