Teoricentralen faktabanken sverige

Hur många skadas i trafiken varje år?

Lindriga till svåra trafikskador påverkar upp till 22,500 individer årligen, med 250-300 trafikrelaterade dödsfall. Få viktig information hos Teoricentralen.

Ungefär 15 000 till 20 000 skadas lindrigt, ungefär 2 000 - 2 500 skadas svårt och ungefär 250 - 300 omkommer i trafiken varje år.