Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är blinkers? Vad används blinkers till?

Vid vilka situationer förväntas du egentligen att använda blinkers, och när är det bäst att låta bli att använda blinkers under körningen?

Blinkers är till för att signalera för andra personer i trafiken vad du tänker göra. Tänk på att först se dig för innan du blinkar, så att det är fritt fram att göra den manöver du tänkt.

Du är skyldig att blinka eller ge tecken som när du:

  • Ska lämna vägkanten
  • Ska svänga i en korsning eller ut ur en cirkulationsplats
  • Byter körfält eller annars flyttar bilen märkbart i sidled på vägen

Du måste inte blinka när du stannar eftersom det finns risk att andra kan tro att du ska svänga om du har en korsning eller infart i närheten. Finns det ingen korsning eller infart i närheten så kan det dock vara förtydligande att blinka sig in till kanten för att stanna.VarningsblinkersVid olyckor eller om bilen går sönder och du tvingas stanna på en plats där du kan utgöra en fara eller hinder för övrig trafik är det viktigt att du använder varningsblinkers. Du talar då om för andra trafikanter att du verkligen behöver stanna där du är.

När du sätter igång varningsblinkers blinkar alla din körriktningsvisare samtidigt och du kan höra samma tickande ljud som vid vanlig blinkers.